Mapa

Mapa sa prikazom kvaliteta vazduha na području grada

Ocjene Kvaliteta Vazduha

Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva.

Odličan

Kvalitet vazduha je odličan, bez rizika po zdravlje stanovništva.

Dobar

Kvalitet vazduha je dobar i boravak na otvorenom ne predstavlja nikakav rizik za većinu populacije.

Prihvatljiv

Kod osjetljivih grupa u populaciji se mogu javiti određene zdravstvene tegobe, ali se ne očekuju efekti na zdravlje zdravih osoba.

Zagađen

Zdravstvene tegobe se mogu javiti u celoj populaciji, s tim što se kod osetljivih grupa mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego u populaciji zdravih osoba.

Izuzetno zagađen

Ozbiljne zdravstvene tegobe se mogu očekivati i kod zdravih osoba i u osetljivim grupama populacije.

Grafički prikaz

Što su zapravo PM10 i PM2,5 čestice?

PM10 ili grube čestice su one koje imaju precnik manji od 10 mikrometara (μm). Nastaju primarno zbog loženja na kruta goriva te ispušnih plinova automobila i industrije. Njihova prosječna granična vrijednost tokom 24 sata je 50 μg/m3, a sve iznad toga znači da je kvalitet zraka lošiji te da s vremenom može početi utjecati na zdravlje.

PM2,5 ili fine čestice su one koje su puno opasnije jer su manje od 2,5 μm pa lakše i dublje mogu doprijeti u organizam. One nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva (ispušni plinovi iz automobila, grijanje na drva ili ugljen i sl. kad njihova koncentracija poraste više od dopuštenih 25 μg/m3 u kalendarskoj godini i kad prodru duboko u pluća, mogu uzrokovati niz problema, od otežanog disanja do peckanja očiju..